Spidssnudet frø

af Marie Aggerbeck, biolog. 

Denne hoppende fyr er en af grundene til at vi overhovedet har køerne på Amager Fælled. Den spidssnudede frø er en fredet art, der er gået voldsomt tilbage de sidste 15 år. I dag er den en såkaldt bilag  IV-art, og det betyder at ejeren af det areal arten findes eller yngler på, har pligt til at beskytte den.

Padder som frøer og salamandere skal have konstant adgang til vand for at kunne overleve, fordi de optager en stor del af deres ilt og væske gennem deres hud. Huden skal være fugtig for at kunne optage vand og ilt ordentligt, så det værste der kan ske for en padde er, at den tørrer ud.  De har også behov for vandhullerne for at kunne yngle; de fleste har vist set frøæg eller haletudser i søer og bække, men hvad man ikke tænker over, er at søen også skal have de rigtige betingelser – pH-værdi, andre dyr i nærheden, ligesom hældningsgraden og bevoksningen på søbredden alt sammen har indflydelse på, hvorvidt et vandhul er brugbart for spidssnudede frøer. Det betyder heldigvis også, at hvis et vandhul som vores ude på Fælleden er godt til en spidssnudet frø, så er der også andre, der nyder godt af det. Som sådan kan man også finde butsnudede frøer og vandsalamandre i folden.

Den spidssnudede frø er ret svær at kende fra sin fætter, den butsnudede frø, da de har meget ens tegninger, og lever i de samme områder. Generelt er især ældre frøer lettere at kende fra hinanden, da den spidssnudede frø beholder den meget spidse snude, mens den butsnudede frø er lidt rundere i formen, har flere striber og generelt vokser sig større end den spidssnudede. Dog kan man ikke altid regne med dette, og fordi der findes mange forskellige farve- og størrelsesvarianter hos den spidssnudede frø, kan man reelt kun kende sikkert forskel på but- og spidssnudet frø ved at kigge på frøens fodrodsknude. Denne knude er en lille bule, der sidder lige bag frøens lilletå, og den er meget mere synlig og udstående hos den spidssnudede frø end hos den butsnudede.

Hvis du er interesseret i fredningsbestemmelser, kan du læse mere om bilag IV-arterne her.

Har du set et underligt dyr ude på Amager Fælled? Vil du gerne vide mere om den der pæne plante, du har kigget nærmere på? Så tag et billede, og send det til info@kkgl.dk, så bliver det måske næste uges NATURligvis! Husk, du også kan finde os på Facebook og Instagram, #kkgldk.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/2015/10/spidssnudet-froe/