Tilbage til Om KKGL

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
Flemming Bak Jensen – Formand (valgt 2023, på valg 2025)
Kirsten Heering – Næstformand (valgt 2023, på valg 2025)
Niels M. Knudsen – Kasserer og medlemsadministrator (valgt 2024, på valg 2026)
Bente Christensen (valgt 2023, på valg 2025)
Thorsten Schmaltz (valgt 2024, på valg 2026)
Nanna Borne (valgt 2024, på valg 2026)
Kasper Fabricius (valgt 2024, på valg 2026)

Suppleanter
Mads Haaning Anderesen (valgt 2023, på valg 2025)
Lilian Schmaltz (valgt 2024, på valg 2026)

Revisor (vælges for 1 år)
Povl Holm

Revisorsuppleant (vælges for 1 år)
Bo Guttmann

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/om/bestyrelsen/