Tilbage til Dyr og natur

Amager Fælled

Amager Fælled, som tidligere blev brugt som militært øvelsesareal, er nu et fredet område, med masser af natur- og dyreoplevelser for alle. Amager Fælled udgør i dag 223 ha. Søer samt enge og moser på Amager Fælled er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3 og 16. Skovarealerne har Fredsskovsstatus.

I 1990 blev den sydvestlige del fredet sammen med det syd for liggende Kalvebod Fælled. Arealet, som var landzonedelen, afgrænses i grove træk mod nordøst af den gamle kystlinie. Nutidens Ørestad indgik dengang i Amager Fælled. Amager Fælled er ejet af Københavns Kommune og en del af Naturpark Amager.

Læs mere om området historie, dyr og planter på naturstyrelsens hjemmeside.

Teksten er kopieret fra Naturstyrelsens hjemmeside.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/dyr-og-natur/amager-faelled/