Tilbage til Medlemsskab

Vigtigt at vide som medlem

Hvad forventer vi af dig som medlem?

Som aktivt medlem i KKGL følger der visse forpligtelser. Det forventes at man …

 • betaler årligt kontingent på 200 kr. samt depositum for kødet på 2 x 900 kr.
 • fører tilsyn 3-4 gange i løbet af en sæson
 • deltager i arbejdsdage (le-slåning, hegns-reparation, indfangning af dyr etc.)
 • tager aktiv del i det fælles ansvar, som følger ved at have med levende væsener at gøre

Til gengæld får du masser ud af det:

 • Kød af høj kvalitet på spisebordet på en bæredygtig måde
 • Styrker biodiversiteten på Amager Fælled
 • Et socialt fællesskab
 • Foreningens nyhedsbrev
 • Mulighed for at blive klogere på både dyr og natur

Hvad koster det at være med?

Der findes to forskellige typer medlemskaber og dermed to kontingenter:

 • Aktivt medlem: 200 kr./år
 • Støtte-/standbymedlemmer: 50 kr./år

Som aktivt medlem, skal du også betale for din kødandel. Derfor skal du lægge et depositum på i alt 1.800 kr., som skal betales i to rater af 900 kr. i hhv. april/maj og juli/august.

De 1.800 kr. svarer til, hvad vi forventer (kød-)andelen vil koste. Udgifterne til kødet er køb, transport, forsikring og slagtning af dyrene. Når sæsonen er slut, beregner vi den præcise kilopris og dermed, hvad hver andel er værd. Derefter vil nogle få tilbagebetalt noget af deres depositum, mens andre vil skulle betale lidt mere alt efter, hvor meget kød man har fået.

Hvor meget kød får man?

Som medlem får man 1/8-del af et dyr. Størrelserne på kødandelene kan dog variere meget afhængig af dyrenes startvægt og tilvækst. Derfor kan man få alt mellem 12 kilo og op mod de 30 kilo.

Foreningens formål er dog heller ikke at producere meget kød, men kød af en høj kvalitet samt naturpleje at området.

Støttemedlem og aktivt medlem
Hvert år har vi et antal aktive medlemmer i foreningen alt efter, hvor mange dyr vi har.

Heldigvis for vores forening, så er der rigtig mange, som gerne vil være med – flere end vi desværre kan tilbyde et aktivt medlemskab til. Derfor fungerer vores støttemedlemskab også som en plads på venteliste til et aktivt medlemskab. Når der er ledige pladser, vil støttemedlemmer blive spurgt først.

Læs mere om vores medlemssystem og venteliste.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/medlemsskab/info/