Om KKGL

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/om/

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) Flemming Bak Jensen – Formand (valgt 2019, på valg 2021) Nikolaj  Correll – Næstformand (valgt 2018, på valg 2020) Anna Meisner Jensen – Økonomiansvarlig (valgt 2018, på valg 2020) Theis Lykkegaard Leisner (valgt 2018, på valg 2020) Kirsten Heering (valgt 2019, på valg 2021) Erik Guldborg Hansen (valgt 2019, på …

Vedtægter

VEDTÆGTER KØBENHAVNS KOGRÆSSERLAUG § 1 Foreningens navn og oprettelse Foreningens navn er Københavns Kogræsserlaug. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Københavns Kogræsserlaug er oprettet af Danmarks Naturfredningsforening København, men er derudover en uafhængig, selvstændig forening. § 2 Foreningens formål Foreningen tjener tre hovedformål i uprioriteret rækkefølge: At producere kød fra kvæg – så vidt muligt på …

Arbejdsgrupper

Er du medlem af KKGL – støtte eller aktivt medlem – men vil du gerne være mere involveret i foreningen, fx ved at lave og koordinere naturpleje og drive en forening? Så bliv frivillig i KKGL! KKGL har mange opgaver og områder der skal varetages. Derfor er vi organiseret i syv forskellige grupper, som arbejder under …

Generalforsamling

Foreningen skal holde generalforsamling hvert år i første kvartal. Det vil sige senest inden udgangen af marts. Referater af generalforsamlingerne vil blive lagt her på siden. Generalforsamling søndag d. 26. januar 2020 Tidligere generalforsamlinger Generalforsamling søndag d. 20. januar 2019 Referat (PDF) Bilag 1 – PowerPoint fra Generalforsamlingen (inkl. regnskab for 2018 og budget for …

Årshjul

Når man har med dyr at gøre, er der mange elementer, som spiller ind på årets gang. Det gør hver sæson uforudseelig. Vi har dog nogle faste ting, som vi arbejder ud fra. Herunder kan du se en gennemgang af en typisk sæson i KKGL: Bestilling af dyr Når en sæson er sluttet med slagtning …

Historie

Københavns Kogræsserlaugs historie starter i 2014, hvor foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Naturfredningsforening. Formålet var at få en frivillig borgerdrevet forening, som kunne stå for naturpleje af kommunens arealer på Amager Fælled. I 2014 blev den stiftende generalforsamling afholdt og bestyrelsen begyndte arbejdet med at opbygge en organisation samt …