Om KKGL

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/om/

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) Flemming Bak Jensen – Formand (valgt 2021, på valg 2023) Kirsten Heering – Næstformand (valgt 2021, på valg 2023) Theis Lykkegaard Leisner – Kasserer og medlemsadministrator (valgt 2022, på valg 2024) Erik Guldborg Hansen (valgt 2021, på valg 2023) Niels Knudsen (valgt 2021, på valg 2023) Nanna Borne (valgt 2022, …

Vedtægter

VEDTÆGTER KØBENHAVNS KOGRÆSSERLAUG § 1 Foreningens navn og oprettelse Foreningens navn er Københavns Kogræsserlaug. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Københavns Kogræsserlaug er oprettet af Danmarks Naturfredningsforening København, men er derudover en uafhængig, selvstændig forening. § 2 Foreningens formål Foreningen tjener tre hovedformål i uprioriteret rækkefølge: At producere kød fra kvæg – så vidt muligt på …

Arbejdsgrupper

KKGL har mange opgaver og områder der skal varetages. Derfor er vi organiseret i syv forskellige grupper, som arbejder under bestyrelsen med at løse disse opgaver. Herunder kan du finde de syv grupper samt kort om, hvad de laver: Arrangementgruppen: står for at arrangere, facilitere og forbedre arrangementer i foreningen både internt og eksternt. Kogruppen: er ansvarlig …

Generalforsamling

Foreningen skal holde generalforsamling hvert år i første kvartal. Det vil sige senest inden udgangen af marts. Referater af generalforsamlingerne vil blive lagt her på siden. Generalforsamling – søndag d. 20. februar 2022 Generalforsamling – søndag d. 31. januar 2021 Generalforsamling – søndag d. 26. januar 2020 Tidligere generalforsamlinger Generalforsamling søndag d. 20. januar 2019 …

Årshjul

Når man har med dyr at gøre, er der mange elementer, som spiller ind på årets gang. Det gør hver sæson uforudseelig. Vi har dog nogle faste ting, som vi arbejder ud fra. Herunder kan du se en gennemgang af en typisk sæson i KKGL: Bestilling af dyr Når en sæson er sluttet med slagtning …

Om KKGL

Københavns Kogræsserlaugs historie starter i 2014, hvor foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Naturfredningsforening. Formålet var at få en frivillig borgerdrevet forening, som kunne stå for naturpleje af kommunens arealer på Amager Fælled. I 2014 blev den stiftende generalforsamling afholdt og bestyrelsen begyndte arbejdet med at opbygge en organisation samt …