Om KKGL

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/om/

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)Flemming Bak Jensen – Formand (valgt 2023, på valg 2025)Kirsten Heering – Næstformand (valgt 2023, på valg 2025)Niels M. Knudsen – Kasserer og medlemsadministrator (valgt 2024, på valg 2026)Bente Christensen (valgt 2023, på valg 2025)Thorsten Schmaltz (valgt 2024, på valg 2026)Nanna Borne (valgt 2024, på valg 2026)Kasper Fabricius (valgt 2024, på …

Vedtægter

VEDTÆGTER KØBENHAVNS KOGRÆSSERLAUG § 1 Foreningens navn og oprettelse Foreningens navn er Københavns Kogræsserlaug. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Københavns Kogræsserlaug er oprettet af Danmarks Naturfredningsforening København, men er derudover en uafhængig, selvstændig forening. § 2 Foreningens formål Foreningen tjener tre hovedformål i uprioriteret rækkefølge: At producere kød fra kvæg – så vidt muligt på …

Generalforsamling

Foreningen skal holde generalforsamling hvert år i første kvartal. Det vil sige senest inden udgangen af marts. Referater af generalforsamlingerne vil blive lagt her på siden. Generalforsamling – søndag d. 4. februar 2024Referat af generalforsamlingen 2024 Generalforsamling – søndag d. 5. februar 2023 Generalforsamling – søndag d. 20. februar 2022 Generalforsamling – søndag d. 31. …

Årshjul

Når man har med dyr at gøre, er der mange elementer, som spiller ind på årets gang. Det gør hver sæson uforudseelig. Vi har dog nogle faste ting, som vi arbejder ud fra. Herunder kan du se en gennemgang af en typisk sæson i KKGL: Bestilling af dyr Når en sæson er sluttet med slagtning …

Om KKGL

Københavns Kogræsserlaugs historie begyndte i 2014, hvor foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Naturfredningsforening. Formålet var at få en frivillig borgerdrevet forening, som kunne stå for naturpleje af kommunens arealer på Amager Fælled. I 2014 blev den stiftende generalforsamling afholdt, og bestyrelsen begyndte arbejdet med at opbygge en organisation samt …