Dyr og natur

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/dyr-og-natur/

Amager Fælled

Amager Fælled, som tidligere blev brugt som militært øvelsesareal, er nu et fredet område, med masser af natur- og dyreoplevelser for alle. Amager Fælled udgør i dag 223 ha. Søer samt enge og moser på Amager Fælled er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3 og 16. Skovarealerne har Fredsskovsstatus. I 1990 blev den sydvestlige del fredet …

Dyrene

Kvæget Fra 2018 har KKGL skotsk højlandskvæg på græs i foldene. Racen er kendetegnet ved de store horn og den lange oftest rødlige eller gullige pels. Skotsk højlandskvæg er kendt for at have et roligt temperament, men selvom de er fredelige dyr, så skal man altid have respekt for dem og være opmærksom på flokken. …

Foldene

På Amager Fælled findes fire kvægfolde: Nordfolden, Sydfolden, Vestfolden og Østfolden. Nordfolden og Sydfolden er henholdsvis ca. 10 og 7 hektar, og er stillet til rådighed af Københavns Kommune. Arealerne ligger få minutters gang fra DR Byen, hvor der både er Metro st. og parkeringspladser. Der er adgang via stier fra rundkørslen ved Ørestads Boulevard …

Græsningsplan

Københavns Kogræsserlaug står for naturplejen i fem folde på Amager Fælled. Dyrene flyttes ca. hver anden måned til en ny fold, så der altid er rigeligt føde til rådighed. Flytningen af dyrene sikrer også, at de enkelte folde ikke bliver overgræsset til skade for de vilde planter og insekter, der er afhængige af et moderat …

Helårsgræsning

Formål Formålet med helårsgræsning er at opretholde og styrke den rige natur på Amager Fælled med en variation af levesteder for områdets mange arter af planter og dyr. Dette gøres ved at prøve at efterligne et græsningsøkosystem, som det ville se ud fra naturens hånd. Hvad betyder helårsgræsning for naturen? De planter og dyr, som …

Økologi

I KKGL går vi meget op i dyrevelfærd og økologi, og opfordrer også alle til at bruge økologiske råvarer. Det er dog ikke muligt at kalde vores dyr for ”økologiske”, da kvierne og arealet ikke er økologisk certificeret . Det er i forvejen en udfordring at skaffe kvier én gang om året, og hvis de …