Generalforsamling 2022

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 20. februar, 2022
13:00-15:00

Kategori


Alle medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling I Københavns Kogræsserlaug søndag den 20. februar 2022 kl. 13-15 i Naturcenter Vestamager, Granatvej 5, 2770 Kastrup.

Læs bestyrelsens beretning 2021 her

Indkomne forslag

Har du som medlem forslag til generalforsamlingen skal disse sendes via email (besvar denne mail) til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen – altså senest søndag d. 13. februar 2022.

Bestyrelsen udsender indkomne forslag samt egne forslag, regnskab og forslag til budget senest 3 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 5. Foreningens udvikling – åben debat
 6. Vedtagelse af budget
 7. Valg af bestyrelse
  Følgende er på valg: 
  Niels Knudsen, genopstiller,
  Nikolaj Correll, genopstiller ikke,
  Søs Petersen, genopstiller ikke
  Theis Lykkegaard, genopstiller
  Erik Hansen, Flemming Bak Jensen og Kirsten Heering er ikke på valg.
  Suppleanterne er på valg hvert år
  Kasper Fabricius, genopstiller
  Niels Jørgen Larsen, genopstiller ikke
 8. Valg af revisor
  Povl Holm, genopstiller
  Nanna Bonné, genopstiller ikke
 9. Eventuelt.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/events/generalforsamling-2022/