Generalforsamling 2020

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 26. januar, 2020
13:00-15:00

Lokation
Naturcenter Vestamager

Kategori


Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  5. Foreningens udvikling – åben debat
  6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

 

Vedtægter

Læs foreningens vedtægter her.

Forslag

Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes til info@kkgl.dk

Bestyrelsen fremfører selv forslag til vedtægtsændring:

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i 2019 pålagt at revidere foreningens vedtægter, bl.a. skulle det fremgå af vedtægterne, at der skulle vælges bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen nedsatte et udvalg til at revidere vedtægterne, og det foreliggende forslag er resultatet af dette arbejde.

Ud over ovenstående samt en række mindre præciseringer foreslås også at forenkle medlemssystemet, så der kun findes én type medlemskab. Som medlem af foreningen er det muligt at have en kødandel i kvæget. Man kan også være medlem af foreningen uden at have en kødandel. Det er kun medlemmer med kødandele, der er forpligtet til at deltage i det daglige tilsyn af dyrene samt deltage i andre forefaldende opgaver (fx flytning og indfangning af dyr, reparation af hegn etc.). Medlemmer uden kødandele er ikke forpligtede, men kan frivilligt melde sig til såvel tilsyn som øvrige opgaver.

Du kan læse bestyrelsens forslag til nye vedtægter her (klik her). De helt konkrete ændringer vil blive gennemgået på generalforsamlingen.

Forslag om heste på Amager Fælled (af bestyrelsen)

Bestyrelsen foreslår, at Københavns Kogræsserlaug indkøber heste til græsning på Amager Fælled. Hestene er ikke til konsum. Formålet med heste er udelukkende at hæve kvaliteten af naturplejen på Amager Fælled.

Vi foreslår, at der indkøbes 3-4 kastrerede Exmoor hingste. De koster 2.500 kr. pr. stk. + kastrationsudgiften. Derudover kommer der også transport af dyrene. Vi budgetterer derfor med en udgift på 15.000 – 20.000 kr. til indkøbet, som betales af foreningens opsparede midler.

Løbende udgifter til heste dækkes af foreningens driftsregnskab på lige fod med kvierne.

Hestene indgår i tilsynet med kvierne. Det kan tænkes, vi laver et særligt hestetilsynshold til de perioder, hvor heste og kvæg ikke går i samme fold, så de tilsynsførende ikke skal ud og føre tilsyn i to folde på samme dag.

Hesteholdet giver ikke anledning til vedtægtsændringer.

Selvom indkøb af heste til naturpleje hører under foreningens formål om at naturpleje grønne arealer i København, så mener bestyrelsen, at dette indkøb skal besluttes af generalforsamlingen. Dette er begrundet med, at der dels er tale om en stor udgift, som skal dækket af foreningens opsparede midler, og dels vil beslutningen betyde, at foreningens medlemmer forpligter sig til at føre tilsyn med en ny slags dyr.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/events/generalforsamling-2020/