Kvæg hele året rundt – det virker!

Det er KKGL’s første session med helårsdyr, og det har indtil nu været en succes, der fuldt ud har levet op til forventningerne.

Både alle vores sommerdyr, men især vores 3 helårsdyr har skabt en øget blomsterrigdom og dermed øget biodiversiteten på fælleden. På de afgræssede arealer har blomsterne fået bedre vækstmuligheder. Desuden afleverer dyrene nu året rundt halvfordøjede kokasser til stor glæde for møgbiller, møgfluer, møgsvampe og mange andre fluer, hvilket blandt andet sikrer et øget fødegrundlag for mange fugle på fælleden.

På længere sigt vil dyrene også fremme dannelsen af veterantræer, fordi dyrene især om vinteren knækker grene og æder bark og derved påføre træerne skader, som med tiden udvikler sig til sårskader og hulheder til gavn for de hulerugende fugle.
 

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/2019/08/kvaeg-hele-aaret-rundt-det-virker/