Naturplejen er i fare

Københavns Kommune har pga. besparelser valgt at opsige deres samarbejdsaftale med Københavns Kogræsserlaug. Det betyder, at vi fra den 31. december 2019 ikke længere må benytte arealerne på Amager Fælled. Det er vi utrolig kede af, men vi håber, at der kan findes en løsning.

OPDATERET: Vi er i øjeblikket i dialog med kommunen om en fælles løsning, hvor vores frivillige arbejde kan fortsætte.

”Som led i en større runde besparelser i Teknik- og Miljøforvaltningen har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget taget stilling til, hvor forvaltningen skal skære ned i 2019. Blandt en række forslag til nedskæringer valgte politikerne at skære i understøttelsen af de frivillige projekter. Det betyder, at TMF ikke længere kan understøtte frivillige i byen. Det er ærgerligt, og vi er kede af at skulle afslutte vores samarbejde med jer.”

Sådan skrev Københavns Kommune i et brev til Københavns Kogræsserlaug kort før jul. Det betyder, at det fra udgangen af 2019 er slut med naturpleje på Amager Fælled drevet af frivillige borgere.

KKGL er ikke en udgift for kommunen – tværtimod

Københavns Kommunes udgift til KKGL består i ét enkelt årligt møde af en times varighed, hvor der gøres status, og hvor vi gennemgår vores samarbejdsaftale. Alle andre udgifter forbundet med KKGL’s naturplejearbejde afholdes af foreningen selv og dets medlemmer.

”For os vil det være fint at droppe det årlige møde, da vi selvfølgelig ikke vil være en belastning for de kommunale budgetter. Men vi er meget uforstående over for, hvorfor hele vores arbejde og dyrenes naturpleje, skal stoppe” fortæller Flemming Jensen, som er formand i KKGL.

Hvis KKGL ikke står for græsningen på Amager Fælled, har Københavns Kommune selv pligt til at pleje arealerne. De kan enten betale en entreprenør for at slå med le på de ca. 36 hektar, eller de kan betale en landmand for at have dyr gående og græsse. Begge løsninger vil koste flere penge end den nuværende, hvor KKGL gør det gratis.

Der må findes en løsning

Flere andre kommuner har gode erfaringer med naturplejeforeninger og græsningslaug, og derfor er KKGL’s bestyrelse også optimistisk omkring, at der må kunne findes en løsning:

”Vi vil være konstruktive og forsøge at finde en løsning i dialog med kommunen og de andre frivillige foreninger, så det vigtige og gode arbejde, som KKGL’s medlemmer udfører, kan fortsætte efter 2019”, siger Flemming Jensen.

Derfor har KKGL’s bestyrelse også været medunderskriver til at brev, som er sendt til kommunen. Læs brevet herunder:

En lille besparelse med store konsekvenser

Besparelsen i Københavns Kommune drejer sig mere konkret om en nedlæggelse af en frivillighedskoordinator. Københavns Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle frivillige aktiviteter, og når koordinatorstillingen fjernes bliver alle samarbejdsaftaler derfor opsagt.

Udover KKGL rammer besparelsen 38 andre frivilligprojekter i hele København.

Vil du støtte op om at bevare de frivillige foreninger i Københavns Kommune? Klik her og skriv under. 

Læs mere

Politiken Byrum: ”Slut for kogræsserlaug og byhaver: Københavns lukning af 39 frivillighedsprojekter i byrummet kaldes »helt godnat«”. Link: https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art6934064/K%C3%B8benhavns-lukning-af-39-frivillighedsprojekter-i-byrummet-kaldes-%C2%BBhelt-godnat%C2%AB

Information: “Københavns Kommune nedlægger én stilling og må derfor lukke 39 grønne frivilligprojekter”. Link: https://www.information.dk/indland/2018/12/koebenhavns-kommune-nedlaegger-stilling-maa-derfor-lukke-39-groenne-frivilligprojekter

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/2019/01/naturplejen-er-i-fare/