Veloverstået Generalforsamling 2016

Den 28. februar 2016 blev den årlige generalforsamling i Københavns Kogræsserlaug afholdt. Det foregik i Naturcenter Amagers faciliteter, og der skal herfra lyde en stor tak for lån.

Læs referat og oplæg fra generalforsamlingen 2016 (kommer snart).

Kort resumé:

KKGL's formand beretter om året der gik.

KKGL’s formand beretter om året der gik.

Efter bestyrelsens beretning ved Flemming (formand) blev regnskabet for 2015 fremlagt. Dernæst blev budgettet for 2016 præsenteret. Efter forslag fra bestyrelsen blev kontingentet for aktive medlemmer i 2016 besluttet nedsat til 200 kr., mens kontingentet for støttemedlemmer forbliver på 50 kr. Det fremlagte budget blev enstemmigt vedtaget.

På den anden side af pausen var der åben debat om foreningens udvikling. Her diskuteredes blandt andet kvægracer, Podio og kommunikation samt muligheden for køer på en 11 ha. stor fold mere lige nord for den nuværende fold.

Der var efterfølgende valg til bestyrelsen. 4 bestyrelsesmedlemmer var på valg i 2016.

  • Marie R. valgte ikke at genopstille, mens Nikolaj, Anna og Ida valgte at genopstille.
  • Theis Lykkegaard stillede op til bestyrelsen.
  • Nikolaj, Anna og Ida blev genvalgt, mens Theis blev valgt til nyt medlem i bestyrelsen.
  • Derudover blev Marie A. og Niels Jørgen genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Ligesom Jørgen blev genvalgt som revisor og Simon genvalgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen består nu af: Flemming, Anna, Ida, Nikolaj, Theis, Gunnar og Mads
Suppleanter: Niels Jørgen og Marie A.

Vi glæder os meget til den kommende sæson.

 

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/2016/03/veloverstaaet-generalforsamling-2016/