Generalforsamling i Københavns Kogræsserlaug

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 28. februar, 2016
13:30-16:00

Lokation
Naturcenter Amager

Kategori


Dagsorden

  1. Velkommen
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne  (Bestyrelsen har inden forslag til afstemning. Hvis du vil have noget til afstemning på generalforsamlingen skal du sende det til bestyrelsen senest d. 20. februar.)
  6. Foreningens udvikling – åben debat. Bestyrelsen kommer med et oplæg.
  7. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf. Inkl. afstemning om kontingent.
  8. Valg af bestyrelse (Nikolaj, Anna, Marie R og Ida er på valg)
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt.

Alle er velkomne til vores generalforsamling, men det er kun sidste sæsons aktive medlemmer som har stemmeret.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/events/generalforsamling-i-koebenhavns-kograesserlaug/