Generalforsamling 2019

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 20. januar, 2019
13:00-15:00

Lokation
Naturcenter Vestamager

Kategori


Bestyrelsen for Københavns Kogræsserlaug (KKGL) har hermed fornøjelsen at indkalde til
foreningens 5. ordinære generalforsamling.

 • Tid: Søndag den 20. januar 2019 kl. 13.00 – 15.00
 • Sted: Naturcenter Vestamager, Granatvej 3-15, 2770 Kastrup

Alle med interesse for kogræsserlauget er velkomne. Det er dog kun de aktive medlemmer fra 2018, som har stemmeret ved generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  • Vedtægtændringsforslag 1: Tilføjelse af valg af suppleanter og revisorsuppleanter (stilles af bestyrelsen)
  • Vedtægtændringsforslag 2: Tilføjelse af regler om udsendelse af forslag til generalforsamlingen (stilles af bestyrelsen)
  • Vedtægtændringsforslag 3: Præcisering af, hvornår kontingentfastsættelse skal ske på generalforsamlingen (stilles af bestyrelsen)
 5. Foreningens udvikling – åben debat
  • Orientering om og spørgsmål vedr. Københavns Kommunes beslutning om at opsige samarbejdet med KKGL
 6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter)
  • Bestyrelse (vælges for 2 år):
   • Flemming Bak Jensen – genopstiller
   • Maria Dyrby Nielsen – genopstiller  ikke
   • Erik Guldborg Hansen – genopstiller
  • Suppleanter (vælges for 1 år):
   • Niels Jørgen Larsen – genopstiller
   • Jacob Bjørklund – genopstiller  ikke
 8. Valg af revisor (vælges for 1 år):
  • Jørgen Tetche
  • Mads Sorento (Revisorsuppleant)
 9. Eventuelt.

 

HUSK, at alle medlemmer kan stille forslag til generalforsamlingen. I så fald skal de sendes til bestyrelsen på info@kkgl.dk SENEST 8 dage før generalforsamlingen, altså lørdag den 12. januar 2019. Ellers kan de ikke behandles på generalforsamlingen.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/events/generalforsamling-2019/