Flere økologiske højlandskvæg ankommet til Amager Fælled

14 nye skotske højlandskvæg er nu ankommet til Amager Fælled, og vores 4
helårsdyr, som har afgræsset og naturplejet Fælleden hele vinteren, tog godt imod dem.

Udbinding 2020

Vores gode vognmand Johannes afleverede de 14 nye dyr torsdag den 2 april. De kommer igen i år fra den økologiske gård Guldager lidt nord for Esbjerg. I denne video præsentere Guldager sig selv:  https://www.youtube.com/

De nye dyr har tidligere ydet naturpleje på nogle store jyske arealer uden meget forstyrrelse. De skal derfor have tid til at vænne sig til storbyen og de, i disse coronatider, ekstra mange Københavnere, som benytter og nyder friluftlivet på Amager Fælled. Der er plads til alle, vi skal bare huske at holde afstand til hinanden, men hold også afstand til dyrene. De har brug for ro, så de kan finde sig til rette i deres nye flok og på deres nye arealer.

Med ankomsten af den nye flok, kunne vi se, hvor meget god mad Amager Fælled har budt på gennem vinteren. Vores 4 helårsdyr var tydeligt meget mere velnærede end den nyankomne fra Jylland.
Der er i år to helt lyse kvier i de nyankomne, så vi har nu næsten hele farvepaletten, som findes hos de smukke skotter: rød, gul, sort og helt lys.

Som noget nyt i år har vi fået 4 stude. Det skyldes at der under i Guldager var hoppet en tyr ind til fire af de kvier, som vi skulle have haft. Så istedet for de 4 kvier, som nu potentielt er drægtige, så har vi altså fået fire stude istedet for. Stude er kastrede tyre og meget rolige i sind også. Således består hele flokken nu af 14 kvier og 4 stude. Det bliver spændende at følge, hvordan studene udvikler sig i forhold til kvierne, og hvordan hierarkiet i hele flokken dannes.

Sammenlægning af syd- og vestfold og andre nye tiltag i foldene

I forbindelse med at Københavns kommune i løbet af vinteren lagde frostfrit vand ind i Øst- og Vestfolden, blev Syd- og Vestfolden slået sammen.
Det er godt for dyrene med et større sammenlagt areal. Men vi skal, når vi har tilsyn, være forberedt på, at det kan tage lidt længere tid at finde dyrene end tidligere. Vi kan jo så glæde os over den gode motion vi får, før vi finder dem alle 18 🙂

Nye paddehuler til gavn for biodiversiteten

Københavns Kommune gravede sidste efterår nye paddehuller til gavn for Amager Fælleds mere sjældne beboere, så som den spidssnudede frø og både stor- og lille vandsalamander.
Vores skotter får en vigtig rolle i vedligeholdelse af disse nye paddehuller, fordi køerne med deres glæde ved at trampe rundt i vandet sikrer, at vandhullerne ikke gror til med uønsket vegetation.
Desuden er overskudsjorden fra paddehullerne blevet anlagt som små sydvendte skråninger, og det kan blive rigtigt gode levesteder og redepladser for mange vilde smådyr. En sydvendt skråning fanger varmen fra både den tidlige forårssol og året rundt fra morgensolen, til stor gavn for blandt andet sommerfugle, vilde bier og firben, der alle har brug for solvarme for at kunne komme omkring. En sydvendt skråning med solvarme områder til insekter og smådyr giver samtidigt gode føde- og værtsplanter for insekter. Derudover har blandt andet alle de vilde bier stor gavn af sydvendte skråninger, hvor de kan bygge deres redehuller.
Det bliver spændende at følge udviklingen og plantevæksten på disse skråninger, der netop med skotternes hjælp ikke gror til, men vil blive vækstfremmende afgræsset.

Vi glæder os til at følge udviklingen både for vores dyr og naturen

Sommersæsonen er nu startet og vi kan glæde os over, at de smukke dyr udfører naturpleje, samtidig med at deres sunde og klimavenlige bøffer vokser sig større og større. Vi ser frem til endnu en spændende og lærerig sæson med masser af arrangementer, naturpleje og naturformidling.

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/2020/04/flere-oekologiske-hoejlandskvaeg-ankommet-til-amager-faelled/