Skadet kvie måtte desværre aflives

Som mange måske allerede har lagt mærke til, har en af vores kvier de sidste par uger haft besværet gang og haltet på sit venstre bagben. I dag måtte vi desværre tage den beslutning at aflive dyret. Det døde dyr ligger under en presenning tæt ved stien og vil blive afhentning i morgen. Vi undskylder meget for synet og evt. lugtgener.

Kvien har været i penicillinbehandling, og medlemmer har to gange dagligt renset og vasket såret i kloven så chancerne for at hele var størst. Derudover har dyrlægen tilset dyret flere gange og konstant overvåget dets tilstand. Han har forsikret os om, at dyret ikke har lidt overlast i forløbet, men vurderede onsdag aften, at kvien ikke var i bedring, og at der nu ikke var mere at gøre. Kvien blev derfor aflivet torsdag morgen kl 8:30.

Da afhentning af døde dyr i Danmark foretages af én virksomhed, er denne blevet kontaktet, men har først mulighed for at hente dyret i morgen, på trods af, at vi forklarede uhensigtsmæssigheden ved et dødt dyr midt på Amager Fælled. Det betyder at kvie nr. 100 på nuværende tidspunkt ligger under en presenning ved indgangen til folden, og vil blive liggende der til i morgen. Vi har placeret metalhegn rundt om den og orienteret kommunen om situationen. Vi håber at forbipasserende vil lade den ligge uberørt. Det er dog en naturlig konsekvens, at der vil forekomme lugtgener omkring dyret og vi undskylder mange gange for ulejligheden. Vi håber at Amager Fælleds brugere vil bære over med os og have forståelse for situationen.

Den seneste udvikling
Den sidste månedstid har kvie nr. 100’s tilstand været svingende. I perioder har den haltet meget, og haft meget svært ved at gå. Derfor fik den ikke nok mad, hvilket medførte at kvien så meget tynd og afmagret ud. Den sidste uges tid begyndte dyret dog at spise igen samt vise sundhedstegn i form af både regelmæssig og fin afføring.

De sidste par dage så vi fremgang i dyrets tilstand. Kvien begyndte at følges med flokken igen samt støtte en smule på sin klov. Onsdag aften begyndte det dog at gå nedad igen for kvien, og bestyrelsen tog derfor i tæt dialog med dyrlægen den sørgelige beslutning at aflive dyret.

Såret mellem de to klove på kviens venstre bagben | Foto: Finn Arne Rasmussen

Såret mellem de to klove på kviens venstre bagben | Foto: Finn Arne Rasmussen

Forløbet
Det blev første gang observeret at kvie nr. 100 haltede den 10. juli, hvor et medlem på sin tilsynsvagt rapporterede det. Det sker at dyrene kan slå sig lidt, men ofte er det bedste at give dem lidt tid, og se om de kommer sig naturligt. Få dage efter kunne vi dog konstatere, at såret blev værre og den 14. juli blev dyrlægen tilkaldt.

Det er dog ikke altid det letteste at indfange et så stort dyr – specielt ikke, hvis det er skadet og dermed lidt stresset. Først nogle dage efter lykkedes det derfor at indfange dyret og berolige det, så dyrlægen kunne tilse det. Han rensede såret og gav den antibiotika. Allerede her var dyret kraftigt afmagret.

Der lægges forbinding på kviens klov | Foto: Nikolaj H. Correll

Der lægges forbinding på kviens klov | Foto: Nikolaj H. Correll

Den næste uges tid fik kvie nr. 100 det bedre og virkede til at være i bedring. Lidt efter blev dens tilstand dog forværret igen, og dyrlægen blev tilkaldt. Igen mente han ikke der var grund til aflivning, men rensede såret, lagde forbinding og gav penicillin. Tilstanden for kvie nr. 100 var herefter stabil og den virkede til at være i bedring igen.

I starten af august blev det dog slemt igen, og dyrlægen blev endnu en gang tilkaldt. Der havde nu dannet sig en byld i mellem kviens to klove. Dette ville gøre en ny antibiotikakur uvirksom, da penicilin kræver blodgennemstrømning der, hvor bakterierne er, hvilket bylden nu forhindrede. Derimod var det vigtigt at såret og bylden blev holdt rent, så det selv kunne hele.

Kloven vaskes i sæbevand to gange om dagen | Foto: Theis Lykkegaard

Kloven vaskes i sæbevand to gange om dagen | Foto: Theis Lykkegaard

Medlemmer fra KKGL har derfor to gange om dagen siden lørdag vasket og renset dyrets klov i sæbevand. Varmt sæbevand er et gammelkendt og forbløffende effektivt middel mod infektion: Udover at lindre smerte og blødgøre udspændt og forhærdet hud, fungerer sæben som en detergent, der nedbryder fedtstoffer – dermed nedbrydes fosfo- og glykolipiderne i bakteriernes cellemembraner, hvorved bakterierne går i opløsning og kan skylles ud af såret.

Dette førte til, at dyrlægen i tirsdags kunne stikke hul på bylden og tømme den. Dyret begyndte derefter at gå mere og så småt støtte på sin klov igen.

Onsdag aften var et par medlemmer og vores formand så ude og vaske kloven, og de vurderede her, at dyret igen havde fået det værre. De tog kontakt til dyrlægen som på baggrund af, hvad der blev beskrevet og forløbet op til vurderede, at der nu ikke var mere vi kunne gøre. Kvien burde derfor aflives.

Bestyrelsen bakkede selvfølgelig op om dyrlægens vurdering, og her torsdag morgen kl. 8:30 sov kvie nr. 100 stille og roligt ind efter en sprøjte fra dyrlægen.

Vores medlemmer tog sig kærligt af kvien og fodrede den mens kloven blev renset | Foto: Hanne Clausen

Vores medlemmer tog sig kærligt af kvien og fodrede den mens kloven blev renset | Foto: Hanne Clausen

Vi vil gerne have lov at sige tak til de mange medlemmer (og tilfældige forbipasserende), som har hjulpet med både at indfange, behandle og observere dyret. Vi har i hele forløbet været meget opmærksomme på dyret tilstand og konstant konsulteret professionelle for at sikre, at dyret ikke led overlast.

Har man spørgsmål eller tvivl til episoden eller situationen lige nu, så kontakt os endelig på info@kkgl.dk

Permanent link til denne artikel: http://kkgl.dk/2016/08/skadet-kvie-maatte-desvaerre-aflives/