Generalforsamling 2018

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 21. januar, 2018
13:00-15:00

Lokation
Fælleshus

Kategori


Bestyrelsen for Københavns Kogræsserlaug (KKGL) har hermed fornøjelsen at indkalde til
foreningens 4. ordinære generalforsamling.

 • Tid: Søndag den 21. januar 2018 kl. 13.00 – 15.00
 • Sted: Fælleshuset i gården Øresundsvej 142, 2300 København S (lige ved Øresund
  metrostation). Parkeringsmuligheder Øresundsvej og Amager Strandvej.

Alle med interesse for kogræsserlauget er velkomne. Det er dog kun de aktive medlemmer fra
2017, som har stemmeret ved generalforsamlingen.

Dagsorden jf. vedtægterne §9

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  (Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
  generalforsamlingens afholdelse).
 5. Foreningens udvikling – åben debat
 6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
 7. Valg af bestyrelse
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg (vælges for 2 år):
  Nikolaj Correll (genopstiller)
  Anna Meisner Jensen (genopstiller)
  Theis Lykkegaard (genopstiller)
  Maria Aggerback (genopstiller ikke)
  Suppleanterne vælges for 1 år. (Niels Jørgen Larsen genopstiller, Merete Poulsen
  genopstiller ikke)
  Bestyrelsesmedlemmerne Flemming Bak Jensen (formand), Maria Dyrby Nielsen og
  Erik Guldborg Hansen blev indvalgt i 2017 og derfor ikke på valg før 2019.
 8. Valg af revisor (vælges for 1 år)
  Jørgen Tetche
  Suppleant Mads Sorento
 9. Eventuelt

Der serveres kaffe, the, vand og kage før og under generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se så mange som mulig til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen under punkt 5 har spændende nyt at berette om valg af dyr samt om plejen af græsningsareal.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for KKGL

Permanent link til denne artikel: https://kkgl.dk/events/generalforsamling-2018/