Tilbage til Medlemsskab

Medlemssystem

Som medlem i Københavns Kogræsserlaug bidrager man med sin indsats til at pleje naturen på Amager Fælled og sikre at dyrene har det godt.

Et medlemskab forudsætter betaling af foreningskontingent. Medlemskontingentet er på 200 kr. per år.

Medlem med kødandel og medlem uden kødandel

Foreningen råder over et antal kødandele, som svarer til 8 gange antallet af kødkvæg. Et medlemskab af foreningen er dog ikke betinget af ejerskab af en kødandel. Således har alle medlemmer mulighed for at være aktive med at føre tilsyn, deltage i arrangementer, indfange dyrene og hjælpe til på arbejdsdage.

Medlemmer med kødandele skal deltage i tilsyn, mens det er frivilligt for medlemmer uden kødandele.

Kødandele tilbydes til medlemmerne efter en venteliste. Hvert år efter generalforsamlingen udbydes ledige kødandele til medlemmer af foreningen, som ønsker det. Tildelingen foregår efter følgende principper:

A. Medlemmer med kødandele året før har første prioritet.

B. Medlemmer uden kødandele prioriteres efter anciennitet i foreningen.

Det er muligt at have andel i enten helårsdyr, der som udgangspunkt går på arealet i ca. 1,5 år (helårsandel), eller i et sommerdyr, som går på arealet i ca. ½ år (sommerandel).

Permanent link til denne artikel: https://kkgl.dk/medlemsskab/medlemssystem/