Københavns første vildhesteføl

I juli 2021 blev hovedstaden beriget med sit første vildhesteføl, født på Amager Fælled helt uden menneskelig indblanding.

Begivenheden var ventet, og der var i et stykke tid flere gange dagligt holdt ekstra øje med hestene. Og så en tidlig morgen den 1. juli 2021 stak der pludselig et par små ekstra ører op fra det høje græs. Et fint og velskabt lille hoppeføl var kommet til verden, som det første blandt Københavns Kogræsserlaugs Exmoor vildheste på Amager Fælleds Strandeng.

De første dage holdt hele vildhesteflokken sig skjult i det høje græs og buskads i vestsiden af strandengen, men efter nogle dage kom de frem og blev igen mere synlige. Både føl, mor-hoppe og hele flokken stortrivedes og havde det super godt.

Føllet er er nu 6 uger gammelt, og det er meget nysgerrigt. Det snuser og bider i de mange nye ting, det får øje på.
Forskellige tilsynsførende har været bekymrede for, om føllet var groggy i varmen eller lidt for sløvt. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at alle børn og unger har et større søvnbehov end voksne individer. Vores føl tager sig da også gennem dagen nogle lange hvil, helt fladet ud på græsset, altid godt overvåget af mor-hoppen. Men føllet stortrives, det vokser imponerende hurtigt og er i rigtig god foderstand.

Det kan være fristende at forsøge at komme tæt på føllet, men den nybagte mor-hoppe er meget opmærksom på sit føl og vil forsvare det, hvis andre end flokkens heste, kommer for tæt på.

De fire voksne Exmoor-hopper kom til Amager Fælled i oktober 2020. De er alle født og opvokset stort set uden menneskelig indblanding på naturstyrelsens arealer på syd-Langeland. Exmoor er en meget robust hesterace, der uden problemer kan klare sig fint udendørs hele året. Hestene er på den måde vilde heste, og de er ikke vant til at blive håndterede af mennesker.

Hele hesteflokken inklusiv føllet skal, for at være gode helårs-overlevere, forblive at være vilde. Det er derfor meget vigtigt, at alle i hverdagen holder mindst 15 meters afstand og aldrig forsøger at fodre hestene.

Vildhestene har siden de ankom til Amager Fælled vist sig at være nogle fænomenale naturplejere. Strandengen, hvor de går, har aldrig været smukkere. Gennem hele sommeren har det ene blomsterflor afløst det andet – og i højere grad end set tidligere. Det skyldes blandt andet, at hestene gennem vinteren har fået bidt meget af strandengens stive og ufremkommelige vegetation af bjergrørhvene godt i bund og dermed givet bedre vækstbetingelser for mange andre urter og blomster.

Udfra både et naturpleje- og et dyrevelfærdssyn, arbejder vi på at kvæg og heste kommer til at gå sammen i foldene. Dels fordi kvæg og heste græsser forskelligt og på den måde supplerer hinanden godt i naturplejen. Men også fordi dyrenes parasit-tryk derved kan mindskes. De fleste dyr har en eller anden form for parasitter, der spredes, når dyrene græsser. De fleste parasitter er artsspecifikke, hvilket betyder, at når kvæget spiser en hesteparasit, så dør parasitten, og det samme sker for kvægets parasitter, når hesten spiser dem.


På den måde udrydder de hver især en stor del af hinandens artsspecifikke parasitter – til gavn for alle.

Permanent link til denne artikel: https://kkgl.dk/2021/08/koebenhavns-foerste-vildhestefoel/