26 sække affald

Det nordlige areal, hvor den nye fold kommer til at være, er nu ryddet for 26 sække affald. Solen stod højt på himlen, da en stærk skare af engagerede medlemmer lagde en ihærdig og grundig indsats for dagen. Det nordlige areal blev gennemgået og ryddet for affald. Tilbage er nogle større bunker affald, som Københavns Kommune forhåbentlig vil hjælpe med at få fjernet.

Når hegnet bliver sat op i den nærmeste fremtid, vil den nye fold således være klar til at modtage vores 11 kvier.

Stor tak til de fremmødte for en super stærk indsats.

Permanent link til denne artikel: https://kkgl.dk/2016/05/26-saekke-affald/