Horse-Tidsel

af Mads Sorento, Landskabsarkitekt MDL.

Horse-Tidsel er en 2-årig urt, hvis blomster bestøves af insekter, især bier, og hvis frø spredes af vinden. Horse-Tidsel lever i lysåbne arealer, hvor der er tør til middelfugtig kvælstofrig bund. Det kan være på rydninger, langs veje, på brakmarker, græsmarker, ruderater etc. Horse-Tidsel blomstrer juli-september, og de meget tornede, afblomstrede planter er iøjnefaldende vækstsæsonen ud.

Typisk forbindes tidsler med ukrudt, og de kan da også være en voldsom konkurrent for andre arter, da de hurtigt-voksende tidsler breder sig og skygger for andre urter. Men tidslerne har også en række fordele og tiltrækker bl.a. mange sommerfugle. Tidsler er en hjemmehørende art og derfor har de mange andre organismer tilknyttet, specielt insekter. På den måde bidrager tidslerne godt til biodiversiteten på Amager Fælled.

Har du set et underligt dyr ude på Amager Fælled? Vil du gerne vide mere om den der pæne plante, du har kigget nærmere på? Så tag et billede, og send det til info@kkgl.dk, så bliver det måske næste uges NATURligvis! Husk, du også kan finde os på Facebook og Instagram, #kkgldk.

Permanent link til denne artikel: https://kkgl.dk/2015/09/horse-tidsel/