Generalforsamling 2018

Helårsgræsning, ny race og nedsat kontingent. Det var blot nogle af de emner, som blev diskuteret på KKGL’s årlige generalforsamling.

Søndag den 21. januar afholdte foreningen ordinær generalforsamling, hvor helårsgræsning af Amager Fælled bl.a. var på dagsordenen. Medlemmerne bakkede op om bestyrelsens vision for helårsgræsning, men logistik, vintertilsyn og fordeling blev diskuteret lystigt. Bestyrelsen vil nedsætte en gruppe, som skal arbejde mere konkret med projektet.

Derudover blev det besluttet, at KKGL skifter ko-race fra hereford til skotsk højlandskvæg. Skotsk højland er lidt mindre dyr og med mere magert kød. Til gengæld er de mere robuste og kan måske klare sig bedre i terrænet end hereford, hvor der de sidste to sæsoner har været skader på dyrene.

Derudover havde bestyrelsen indstillet til kontingentnedsættelse fra 250 kr. om året til 200 kr. Dette blev også vedtaget.

Læs hele referatet samt regnskab, budget og bestyrelsens beretning.

Den nyvalgte bestyrelse i KKGL.

Permanent link til denne artikel: https://kkgl.dk/2018/01/generalforsamling-2018/