I den rå natur

Magtkampe, insektbid og voldsom brunst. Naturen kan være ubarmhjertig, og det kan være svært for os mennesker helt at forstå.

I løbet af den forgangne måned har to af vores dyr haft lidt problemer og er set halte eller haft hævelser på deres ben.

Dyrene har haft besøg af dyrlægen, som har forsikret os om, at småskader som disse er ganske naturlige og ikke noget, som behøver behandling, da de går i sig selv igen. Begge dyrenes skavanker er formentlig et resultat af nogle vrid i ben og knæ – hvad vi mennesker forstår som en forstrækning eller forstuvning.

De hårde vrid kan skyldes dyrenes brunst, hvor de bl.a. hopper op på hinanden og falder ned igen. Nogle af dyrene er væsentlig større end de andre, og et sådan hop kan derfor belaste de små dyr meget. Burde man så skille de mindre dyr fra de store som forebyggelse? Dyrlægens svar er nej. Det vil formentlig ikke hjælpe alligevel. En deling af flokken vil derimod kunne skabe nye magtkampe, og vi vil risikere at se flere dyr få tæv, hvis vi pludselig begynder at rode rundt i hierarkiet. Så længe dyrene har en stor fold med rig mulighed for at gemme sig og gå hver til sit – hvilket de har nu – så er dyrlægen ikke det mindste bekymret for, at dyrene skulle tryne hinanden unaturligt meget.

Den ene af de skadede kvier havde desuden en stor flåt siddende på det hævede ben. Dyrlægen oplyste i den forbindelse, at flåter nogle gange kan forårsage hævelse. Dyrene kan normalt sagtens tåle flåter, men af og til ser man, at de hæver op ved flåter og andre insektbid.

Skærpet tilsyn

Selvom dyrlægen var fortrøstningsfuld, opfordrer vi alle tilsynsvagter til at holde ekstra godt øje med disse to dyr indtil de har kommet sig 100%. Der er tale om kvie nummer #275 (en af de små med horn) og kvie nummer #1409 (en af de sorte med hvide ansigtstegninger). Se billeder af de to kvier øverst.

Permanent link til denne artikel: https://kkgl.dk/2017/07/i-den-raa-natur/