Heste på fælleden

Københavns Kogræsserlaug vedtog på sin årlige generalforsamling, at foreningen skal gå videre med at forsøge at skaffe heste, som kan indgå i naturplejen af Amager Fælled.

Heste og køer, som sammen vandrer rundt på Amager Fælled i fred og fordragelighed, mens de udfører en unik og effektiv naturpleje. Det er drømmen bag forslaget om heste i KKGL, som blev fremført af bestyrelsen til foreningens ordinære generalforsamling.

Hestene er ikke tiltænkt middagsbordet, som kvierne ellers som udgangspunkt er. Formålet er udelukkende at hæve kvaliteten af naturplejen på Amager Fælled. Heste har nemlig nogle lidt andre spisevaner end kvæg, hvor de blandt andet er bedre til at udnytte stride græsser som bjerg-rørhvene, der kan optræde meget dominerende på Amager Fælled.

Generalforsamlingen var positive over for forslaget og godkendte det enstemmigt.

Bestyrelsen arbejder nu på at få formalia i orden og håber på, at man til efteråret vil kunne opleve 3-4 Exmoor pony’er på Amager Fælled.

Permanent link til denne artikel: https://kkgl.dk/2020/01/heste-paa-faelleden/